رشد بازار اینترنت اشیا در چهار نمودار

توسط: مهدی ناصری

اینترنت اشیا، امروزه یکی از مهم ترین فناوری هایی است که در حال ساخت آینده است. در این ارائه چند آمار مرتبط با این فناوری را مشاهده می‌کنیم.

 

برای اطلاع و مشاهده اسلایدهای دیگر من، مرا در اسلایدشیر دنبال کنید: