فاجعه‌ای بزرگ‌تر از فرار مغزها

توسط: مهدی ناصری

بعد از جلسه اول گروه مطالعاتی کتاب «ایده عالی مستدام» به نظرم آمد تا خروجی این جلسه همفکری را به صورت یک اسلاید آماده کنم. آنچه در این نوشته می‌خوانید ماحصل این کار تیمی است.

چندی است همراه با یک گروه ۲۰ نفره یک گروه مطالعاتی با محوریت کتاب «ایده عالی مستدام» تشکیل داده‌ایم. اگر در این باره نمی‌دانید لطفا این مطلب (کلیک کنید) را بخوانید. در جلسه دوم ابتدا به بیان موضوعات مطرح در فصل اول سپری شد و در آن یکی از اعضا خلاصه‌ای از مطالب ارائه کرد. سپس اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند. در نیمه دوم جلسه متنی را با موضوع «آخرین آمار مهاجرت نخبگان ایرانی ۶۰ هزار نفر/ دختران،۴۰ درصد فرار مغزها را تشکیل می دهند (کلیک کنید)» به اعضا ارائه شد تا در تیم‌های کوچک سه تا چهارنفره به بحث و تبادل نظر در مورد اطلاعات داده شده در آن پرداخته و با توجه به اینکه موضوع فصل ۱ در مورد پیدا کردن ایده محوری و مغز پیام است، هر تیمی سعی کند تا مغز اصلی، خلاصه و محوری پیام را بیابد. بعد از این کار تیمی، هر یک از تیم‌ها نکات را که روی کاغذهای برچست یادداشت کرده بودند ارائه کردند. این ایده‌های محوری روی تخته قرار گرفته و سپس با بحث و تبادل نظر سعی در انتخاب بهترین گزینه‌ای که توانسته باشد ایده محوری و مغز پیام را یافته باشد کردیم. که در نهایت یک پیام انتخاب شد. خروجی این پیام را به صورت اسلاید در ادامه می‌بینید.

بسیار ممنون خواهم بود اگر با این پیام موافق هستید آن را به اشتراک بگذارید و اگر نظری دارید در ادامه همین مطلب آن را برای من بنویسید.