فناوری‌هایی که در حال خوردن دنیا هستند

توسط: مهدی ناصری

یکی از فعالیت‌های روزانه ما باید به بررسی ترندهایی بگذرد که در حال افول یا پیشرفت در دنیای پیرامون‌مان هستند. تحت نظر داشتن این فرایندها که اغلب در یک مقیاس جهانی و طولانی مدت در حال وقوع هستند، نمی‌تواند صرفا با در نظر گرفتن تنها یک جنبه از وجوه مختلف فناوری و صنعت بوده و باید مبتنی بر تغییرات آماری و تحلیل‌های کلان همراه باشد. در اسلایدهای زیر اطلاعات و تحلیل‌های بسیار خوبی در رابطه با ترندهای پیشرفت فناوری‌های دیجیتال ارائه شده است.