معماری مبتنی بر سرویس

توسط: مهدی ناصری

“معماری سرویس گرا” به عنوان یکی از آخرین دستآوردها در تولید نرم افزار، به نظر می رسد،  در سالهای آتی معماری غالب صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. علت بوجود آمدن این معماری، ایده ای بود که در ذهن تعدادی از معماران آن وجود داشت و آن ” نرم افزار به عنوان سرویس” بود.

در مدل “نرم افزار به عنوان سرویس” شما نرم افزار خود را بگونه ای طراحی می کنید که قابل استفاده توسط سیستم های دیگر باشد یعنی دیگران می توانند برای استفاده از سرویس شما ثبت نام کنند و هر موقع که لازم داشتند از خدمات آن بهره ببرند، همانند حالتی که در مورد شبکه های تلویزیون کابلی وجود دارد. تا زمانی که شما به سرویس متصل هستید، شما می توانید هر لحظه که خواستید از سرویس استفاده کنید.

این مبحث را من در درس مهندسی فناوری اطلاعات ۲ برای دانشجویان این رشته ارائه می‌دهم. در ادامه اسلایدهای این مبحث را مشاهده می‌کنید.