رقابت دانشجویان در دومین رویداد «از ایده تا اجرا» برای راه‌اندازی اولین کسب و کار اینترنتی

ما فاصله بسیاری تا دستیابی به دانشگاه‌های کارآفرین در ایران داریم. به نظر من بسیاری از دانشگاه‌های ایران هنوز در سطح دانشگاه نسل اول (انتقال دانش) هستند و چه بسا پایین‌تر.